slide2slide2slide2slide2slide2slide2slide2slide2slide2slide2slide2slide2

Híreink

Felnőttoktatás!
2015.08.29

Tisztelt Érdeklődő!


Iskolának az alábbi szakmákban indít képzéseket, felnőttoktatás keretében: • Autótechnikus

 • Bádogos

 • Festő, mázoló, tapétázó

 • Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő

 • Gépjármű mechatronikus

 • Gépjármű-építési, szerelési logisztikus

 • Gyakorló fodrász

 • Gyakorló kozmetikus

 • Járműfényező

 • Karosszérialakatos

 • Kárpitos

 • Kiadványszerkesztő

 • Könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó

 • Közontifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő

 • Nyomdaipari gépmester

 • Szárazépítő

 • Víz-, csatorna- és közmű- rendszerszerelő


2015. szeptember 1-től a második szakma megszerzése ingyenes.


A tanfolyamok megfelelő létszámú jelentkező esetén indulnak.


További információért hívja a tanuló nyilvántartót: 76/480-744 vagy e-mailben a gaspar@kemu.hu


Tanulói tanévnyitó 2015


2015.08.27

Kedves Diákok!
A tanulói tanévnyitó szeptember 1-én (kedd) 7:30-kor kezdődik az iskola udvarán. Az első 5 óra lesz megtartva sz osztályfőnökkel. Itt ismertetik az órarendet. Gyakorlatra szerdától kell menni az érintett csoportoknak. Az első nap mindenki számára iskolai nap.
Ignácz Bence


Tankönyvosztás 2015.
2015.08.05

• Aki ingyenesen kapja a könyveket és a nyáron lejárt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igazolása, annak hoznia kell a 2014/15-ös tanévre érvényes új igazolást!
• Tankönyvekkel együtt kapják meg a befizetési csekket, amit szeptember 15-ig kell befizetni a postán!
Pótrendelés leadási határideje: 2015. szeptember 4. péntek
(Helyszín: a Gáspár András Szakközépiskola és Szakiskola kistornaterme, 6000 Kecskemét, Hunyadi tér 2.)

Az időbeosztás, a jobb olvashatóság érdekében az alábbi linkről letölthető:

TANKÖNYVEK OSZTÁSA IDŐPONTOKJELENTKEZÉS HÍD OSZTÁLYOKBA (jelentkezési lap a szöveg után)
2015.06.09

A Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Gáspár András Szakközépiskola és Szakiskolája (6000 Kecskemét, Hunyadi tér 2.) a 2011. évi CXC. számú,
„A nemzeti köznevelésről” alkotott törvény 12. fejezete 14. §-a alapján a Köznevelési Hídprogramokat ajánlja

• azoknak a tanulóknak, akik általános iskolai tanulmányaikat sikeresen befejezték, ám nem nyertek felvételt középfokú oktatási intézménybe, illetve

• azoknak a tanulóknak, akik legalább az általános iskola hat osztályát elvégezték, és az adott tanévben betöltik a 15. életévüket.

Intézményünk a Hídprogramok keretében segítséget kíván nyújtani a tanulóknak a középfokú nevelés-oktatásba, szakképzésbe való bekapcsolódáshoz, a munkába álláshoz, valamint az önálló életkezdéshez szükséges ismeretek megszerzéséhez.


A HÍD 1. programAz a tanköteles korú tanuló, aki alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, de középfokú iskolába nem nyert felvételt, tanulmányait az általános iskola kezdeményezésére a HÍD 1. programban folytathatja.
A HÍD 1. programban az egy éves képzési időben, 8 - 10 fős kiscsoportos munkaformában az egyéni képességekre és szükségletekre épülő differenciált fejlődési utak biztosításával teremtünk lehetőséget a továbbtanuláshoz szükséges, de hiányzó alapvető ismeretek, kompetenciák pótlására.
A diákok a sikeres tanév után tanúsítványt kapnak, és felvételizhetnek középiskolába.
A HÍD 2. program
A Híd 2. programban a szakképző intézmények a lemorzsolódott vagy az iskolai kudarcok miatt lassabban haladó, de tanköteles korú vagy idősebb − általános iskolai végzettség nélküli − fiatalokat képeznek. Elsődleges cél a későbbi foglalkoztathatóság érdekében a szakképzésbe történő bekapcsolódás biztosítása, de legalább a munkavállalásra felkészítés.
A 10 hónapos Híd 2. program szakképzés nélküli közismereti képzés, a szakképző évfolyamra való belépésre felkészítést céloz.
Ha a tanköteles tanuló alapfokú iskolai végzettséggel nem rendelkezik, abban a tanévben, amelyben tizenötödik életévét betölti, de legalább hat általános iskolai évfolyamot sikeresen elvégzett, az általános iskola kezdeményezi a tanuló felvételét a Híd 2. programba.

Az általános iskolát befejezni nem tudó tanulók számára azért fontos a Híd 2. programba való bekerülés, mert a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerint folyó szakiskolai képzésbe alapfokú iskolai végzettséggel vagy a nemzeti köznevelésről szóló törvényben szabályozott Köznevelési Hídprogram elvégzésével lehet bekapcsolódni.A Hídprogramok további előnyei a tanulók számáraA Hídprogramokban résztvevő tanulóinknak optimális tanulási környezetet alakítottunk ki (mozgatható bútorok, számítógépek, interaktív tábla, jól felszerelt könyvtár, fejlesztő játékok, sporteszközök, kézműves tevékenységekhez szükséges eszközök és anyagok, pihenősarok, berendezett konyha és étkező).
A programot egyéni ütemterven alapuló fejlesztés jellemzi, melyben hangsúlyos szerepet kap a kompetencia-fejlesztés és a kooperatív tanulásszervezés.
A Hídprogramokban dolgozó pedagógusok, akik tapasztalatokat szereztek már különböző innovatív programokban (szakmatanulásra felkészítő osztályok, Dobbantó) munkájuk során a személyközpontú pedagógia elveit követik. A tanév folyamán gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus, differenciáló szakpedagógus, mentálhigiénikus, pályaorientációs tanár, pályaorientációs konzulens és mediátor is segíti a tanulók munkáját.


Jelentkezni a csatolt jelentkezési lapon lehet, amelyet az iskola címére szíveskedjenek küldeni.
Jelentkezési határidő: 2015. június 25.

További információt a következő elérhetőségeken kaphatnak:

Kozmáné Vincze Éva
06-30/326-4924
evavinc@gmail.com

jelentkezési lap letölthető az alábbi linken:


HÍD JELENTKEZÉSI LAP


PÓTFELVÉTELI 2015.
2015.05.04


KEDVES SZÜLŐ, KEDVES NYOLCADIKOS!

Iskolánk pótfelvételt hirdet a 2015/16-os tanévre a jelenleg nyolcadikos diákok számára!
Az alábbi képzésekre lehet május 15-ig jelentkezni:

3 ÉVES
SZAKMAI VÉGZETTSÉGET ADÓ KÉPZÉSEK:+ Festő, mázoló, tapétázó

+ Kőműves és hidegburkoló

+ Szárazépítő

+ Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő

+ Víz- csatorna- és közmű- rendszerszerelő

+ Épület és szerkezetlakatos

+ Ipari gépész

+ Kárpitos

+ Könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó

+ Járműfényező4 ÉVES SZAKMAI ÉRETTSÉGIT ADÓ KÉPZÉSEK:


+ Magasépítő technikus (Építészet ágazat)

+ Nyomdai gépmester (Nyomdaipar ágazat)

+ Kiadványszerkesztő (Művészet, közművelődés, kommunikáció ágazatJELENTKEZÉSI LAP LETÖLTHETŐ AZ ALÁBBI LINKRŐL:


J E L E N T K E Z É S I L A PJelentkezési lap az iskolában is kérhető.

Amennyiben élni kívánnak a lehetőséggel, úgy a kitöltött jelentkezési lapot személyesen vagy postai úton juttassák el iskolánk tanulónyilvántartójába (6000 Kecskemét, Hunyadi tér 2.


LEGYÉL TE IS GÁSPÁROS!


Megosztás a Facebook-on


Március 15-i emlékműsor
2015.04.01

Az alábbi linken elérhető a március 15-i megemlékezés.
MŰSOR


FOGADÓ ÓRA CSÜTÖRTÖKÖN
2015.03.23

Tisztelt Szülők!
2015.03.26-án (csütörtök) 16:00-18:00 között fogadó órát tartunk!
Mindenkit szertettel várunk!


Ideiglenes felvételi jegyzék 2015.
2015.03.10

Kedves Diákok, kedves Szülők!
Felhívjuk a figyelmüket, hogy az ideiglenes felvételi jegyzék nem azonos a végleges felvételi döntéssel. A tényleges felvételt nyert tanulók listáját csak április 24-e után tudjuk közölni, miután az iskola megkapta a végleges felvételi jegyzéket.
A listában a név illetve oktatási azonosítón kívül az előzetes iskola általi rangsor száma szerepel.

70 Közlekedésgépész ágazati szakközépiskola keretlétszám: 29

80 Építőipar ágazati szakközépiskola keretlétszám: 12

90 Rendészet ágazati szakközépiskola keretlétszám: 64

95 Szépészet ágazati szakközépiskola 34 (fodrász+kozmetikus)

96 Szépészet ágazati szakközépiskola keretlétszám: 34 (fodrász+kozmetikus)

92 Nyomdaipar ágazati szakközépiskola keretlétszám: 12 (nyomdai gépmester)

93 Művészet, közművelődés, kommunikáció ágazati szakközépiskola keretlétszám: 10 (kiadványszerkesztő)

25 Kárpitos szakiskola keretlétszám: 12

55 Ipari gépész szakiskola keretlétszám: 12

56 Épület- és szerkezetlakatos szakiskola keretlétszám: 12

57 KÖZPONTIFŰTÉS- ÉS GÁZHÁLÓZAT RENDSZERSZERELŐ szakiskola keretlétszám: 12

58 VÍZ-, CSATORNA- ÉS KÖZMŰ RENDSZERSZERELŐ szakiskola keretlétszám: 12

71 GÉPJÁRMŰ MECHATRONIKUS szakiskola keretlétszám: 8

72 JÁRMŰKAROSSZÉRIA ELŐKÉSZÍTŐ, FELÜLETBEVONÓ szakiskola keretlétszám: 11

73 MOTORKERÉKPÁR-SZERELŐ szakiskola keretlétszám: 12

74 JÁRMŰFÉNYEZŐ szakiskola keretlétszám: 12

75 KAROSSZÉRIALAKATOS szakiskola keretlétszám: 24

81 KŐMŰVES ÉS HIDEGBURKOLÓ szakiskola keretlétszám: 48

82 SZÁRAZÉPÍTŐ szakiskola keretlétszám: 24

83 FESTŐ, MÁZOLÓ, TAPÉTÁZÓ szakiskola keretlétszám: 16

91 KÖNYVKÖTŐ ÉS NYOMTATVÁNYFELDOLGOZÓ szakiskola keretlétszám: 12


Felvételi tájékoztató-2015/16
2014.10.13

NYÍLT NAPOK:
* 2014. november 14. péntek, 15.00 óra
* 2014. november 17. hétfő, 15.00 óra és 16:00-kor kezdődnek bemutatók.


A NÁLUNK VÁLASZTHATÓ SZAKIRÁNYOK JELLEMZŐI:

Szakiskola

A 9. évfolyamon az új duális rendszer szerint már elkezdődik a választott szakma tanulása, melynek időtartama 3 év.
Tanulóink a 9. évben a szakmai alapozás mellett magasabb, 10-11. évben alacsonyabb óraszámban az általános műveltséghez szükséges civilizációs ismereteket is tanulnak, de a szakmatanulásé a fő szerep. A második és harmadik szakképző évfolyamokon már döntően szakmai tantárgyakra helyeződik a hangsúly és fontos szerepet kapnak a külső munkahelyeken (cégek, vállalatok, vállalkozások) szervezett magas óraszámú szakmai gyakorlatok.


Szakközépiskola

Ezekben az osztályokban a Nemzeti alaptantervre épülő kerettanterv szerinti közismereti oktatással párhuzamosan - a szakképesítések közös tartalmi elemeit magában foglaló- szakmai elméleti és gyakorlati oktatás folyik, amely felkészít a kötelező szakmai érettségi vizsgatárgy érettségi vizsgájára. A szakmai érettségi munkakör betöltésére jogosító végzettséget ad.
A szakmai érettségit szerzett tanuló további egy év alatt (rendészeti ágazatnál az alkalmassági vizsgán való megfelelés esetén, a BM által fenntartott rendészeti szakközépiskolákban, további 1,5 év alatt) szakképzési évfolyamon az ágazathoz tartozó szakképesítést szerezhet.


Érettségi utáni szakképzés

Érettségi bizonyítvánnyal lehet e képzési formáinkra jelentkezni (akár gimnáziumból is), ahol két éven keresztül szinte csak szakmai tantárgyak oktatása folyik. A képzés végén a tanulók szakmai vizsgát tesznek és OKJ-s bizonyítványt kapnak.


Szakiskolát végzettek középiskolája- nappali és esti tagozat

A szakiskolát végzettek középiskolája 2 éves, esti tagozatos képzés keretében, a tanulókat a négy kötelező vizsgatárgy érettségijére készíti fel. Ötödik tantárgyat nem kell választani, mert a szakiskolában szerzett államilag elismert szakképesítést középszintű szakmai érettségi vizsgának kell elismerni.


KÉPZÉSI KÍNÁLATUNK AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA NYOLCADIK OSZTÁLYÁT BEFEJEZŐK SZÁMÁRA
A 2015/2016-OS TANÉVBEN

VÁLASZTHATÓ SZAKISKOLAI SZAKOK A 2015/2016-OS TANÉVBEN:


Faipar:
• Kárpitos(25)
Gépészet:
• Ipari gépész(55)
• Épület- és szerkezetlakatos (56)
• Központifűtés- és gázhálózat-rendszerszerelő (57)
• Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő (58)
Közlekedés:
• Gépjármű mechatronikus (71)
• Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó(72)
• Motorkerékpár szerelő(73)
• Járműfényező (74)
• Karosszérialakatos (75)
Építészet:
• Kőműves és hidegburkoló (81)
• Szárazépítő (82)
• Festő, mázoló és tapétázó (83)
• Ács (84)
Nyomdaipar:
• Könyvkötő (91)
Felvételi a szakiskolai osztályokba: nincs írásbeli felvételi vizsga
Követelmény: egészségügyi és pályaalkalmasság,
A felvételi pontszámok kiszámítása: a hozott pontok alapján
A hozott pontokat a 7. osztály év végi és a 8. osztály első félévi eredményei alapján számítjuk az alábbi tantárgyakból: matematika, magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv, fizika

A járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó, és a gépjármű mechatronikus szakképesítésekre jelentkezőket pályaalkalmassági beszélgetésre és gyakorlati készségfelmérésre várjuk, amelynek keretében a jelentkezők szakmaválasztása okairól, kommunikációs képességeiről és motiváltságáról tájékozódunk.
Pályaalkalmassági beszélgetés: 2015. február 25-26.
Külön értesítést nem küldünk, a beosztását a honlapon tesszük közzé!VÁLASZTHATÓ SZAKKÖZÉPISKOLAI OSZTÁLYOK A 2015/2016-OS TANÉVBEN:

Iskolánkban közlekedés, építészet, közszolgálat, nyomdaipar, egyéb szolgáltatás és művészet, közművelődés, kommunikáció szakmacsoportokban általános iskolát végzettek számára indítunk osztályokat.
• KÖZLEKEDÉS SZAKMACSOPORT: (jelentkezési kód 70)
A 4. év szakmai érettségivel zárul, amely karosszéria összeszerelő munkakör betöltésére jogosít. Ezután lehet felsőoktatási intézményekbe jelentkezni. Akik nálunk maradnak, azok +1 év elvégzése után autószerelő, vagy autóelektronikai műszerész szakmát, ezt követően +1 év elvégzése után technikusi oklevelet szerezhetnek.
Autószerelő, (4+1)
Autóelektronikai műszerész (4+1)
Autótechnikus (4+1+1)

• ÉPÍTÉSZET SZAKMACSOPORT: (jelentkezési kód 80)

A 4. év szakmai érettségivel zárul, amely szerkezeti szerelő munkakör betöltésére jogosít.
Ezután lehet felsőoktatási intézményekbe jelentkezni, vagy további 1 év elvégzésével technikusi oklevelet szerezni.
Magasépítő technikus (4+1)

• KÖZSZOLGÁLAT SZAKMACSOPORT:
rendészeti ágazati képzés (jelentkezési 90)
A 4. év szakmai érettségivel zárul, amely személy és vagyonőr, segédfelügyelő munkakör betöltésére jogosít. A szakmai érettségi illetve a sikeres fizikai, pszichológiai és egészségügyi felvételi után lehet a Belügyminisztérium által fenntartott rendészeti szakközépiskolába jelentkezni, ahol 1,5 alatt rendőr szakképesítést szerezhetnek.
A katonai alapismeretek, az idegen nyelv, az informatika, a testnevelés és a rendészeti szakmai tárgyakat emelt óraszámban tanítjuk, ezzel is elősegítve a sikeres szakirányú továbbtanulást.

• MŰVÉSZET, KÖZMŰVELŐDÉS, KOMMUNIKÁCIÓ SZAKMACSOPORT (jelentkezési kód 93)

A 4. év szakmai érettségivel zárul, amely dekorációs festő, reklámtábla festő munkakör betöltésére jogosít. Ezután lehet felsőoktatási intézményekbe jelentkezni, vagy további 1 év elvégzésével kiadványszerkesztő szakmát szerezhetni.
Kiadványszerkesztő (4+1 év)

• NYOMDAIPAR SZAKMACSOPORT: (jelentkezési kód 92)
A 4. év szakmai érettségivel zárul, amely nyomdaipari munkás munkakör betöltésére jogosít. Ezután lehet felsőoktatási intézményekbe jelentkezni, vagy további 1 év elvégzésével nyomdai gépmester szakmát szerezni.
Nyomdai gépmester (4+1)

• EGYÉB SZOLGÁLTATÁS SZAKMACSOPORT:
A 4. év szakmai érettségivel zárul, amely műköröm építő, szolárium kezelő munkakör betöltésére jogosít. Ezután lehet felsőoktatási intézményekbe jelentkezni. Akik nálunk maradnak, azok +1 év elvégzése után gyakorló fodrász, gyakorló kozmetikus szakmát, ezt követően +1 év elvégzése után fodrász, kozmetikus szakmát szerezhetnek.
Gyakorló fodrász (4+1) (jelentkezési kód 95)
Gyakorló kozmetikus (4+1) (jelentkezési kód 96)

Mind az öt szakmaterületen angol és német nyelv közül lehet választani, informatikát, alkalmazott számítástechnikát (AutoCAD, ArchiCAD is tanulnak az ide jelentkező tanulók.

Felvételi követelmények:
A közlekedési, az építészeti, a nyomdaipari, az egyéb szolgáltatás és a Művészet, közművelődés, kommunikáció szakmacsoportos képzésnél: egészségügyi alkalmasság és sikeres felvételi eredmény a felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsgán.
A felvételi pontok számítása: felvételi eredmények: 50% + hozott pontok 50% A hozott pontok kiszámítása a 7. osztály év végi és a 8. osztály első félévi eredménye alapján történik az alábbi tantárgyakból: matematika, magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv, fizika. (+ kémia, biológia a fodrász és kozmetikus szakmára jelentkezőknél).

A rendészeti képzésnél: egészségügyi alkalmasság (szemüvegesség, színtévesztés, asztma, cukorbetegség, csökkent hallásképesség a szakirányú továbbtanulásnál kizáró ok), sikeres felvételi eredmény a felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsgán és a testnevelés erőnléti felmérésen.
A felvételi pontok számítása: felvételi eredmények: 50% + testnevelés erőnléti felmérés 25% + hozott pontok 25%
A hozott pontok kiszámítása a 7. osztály év végi és a 8. osztály első félévi eredménye alapján történik az alábbi tantárgyakból: matematika, magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv, testnevelés.
Az alkalmassági vizsga követelményei: kötélmászás, 600m futás, 4x10 m ingafutás, hanyattfekvésből felülés hajlított térdekkel, fekvőtámasz

Felvételi időpontok:
Egységes írásbeli felvételi vizsga:
2015. január 17. 10.00-13.00 óra
(pótnap: 2015. január 22. 14.00-16.00 óra)

Testnevelés alkalmassági vizsga (rendészeti képzésre jelentkezőknek):
2015. február 24. és február 26. 14.00-16.00 óra
(pótnap: 2015. március 3. 14.00-16.00 óra

(a honlapon nyilvánosságra hozott beosztás szerint)
Külön értesítést nem küldünk, a felvételi beosztását a honlapon tesszük közzé!
Képzési kínálat érettségizetteknek 2015/2016-os tanév

Szakképzés érettségizettek részére:
Érettségizettek részére lehetőséget kínálunk a következő szakmák 2 év alatt történő megszerzésére:
Autószerelő (gyakorlati helyet az iskola biztosít 13. évfolyamon)
Autóelektronikai műszerész (gyakorlati helyet az iskola biztosít 13. évfolyamon)
Autótechnikus (1év alatt megszerezhető, autószerelő vagy autóelektronikai műszerész végzettségre épül)
Magasépítő technikus (gyakorlati helyet az iskola biztosít)
Nyomdai gépmester (gyakorlati munkahely szükséges)
Kiadványszerkesztő (gyakorlati helyet az iskola biztosít)
Gyakorló fodrász (gyakorlati helyet az iskola biztosít 13. évfolyamon)

A felvétel feltétele: megfelelő iskolai végzettség és egészségügyi alkalmasság.

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓKNAK a törvényben előírt feltételeket biztosítjuk.

KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉS:
Vidéki tanulóink részére kollégiumi elhelyezést tudunk biztosítani.
Itt a szabadidő hasznos eltöltésére több lehetőség közül választhatnak diákjaink.
(sport, színház, kulturális rendezvények, stb.)

Kecskemét, 2014. október 13.

Gubán Gyula
tagintézmény vezetőAOE-Inter Cars Road Show, Kecskemét, 09.18.
2014.09.12


A jó szakma felér egy diplomával! - Jelentkezés szeptemberben induló képzésekre.
2014.08.15

Várjuk érettségizettek jelentkezését szeptemberben induló OKJ-s képzéseinkre az alábbi szakmákban:

+ Nyomdai gépmester

+ Kiadványszerkesztő

+ Gyakorló fodrász

+ Magasépítő technikus


A képzések 2 évesek és szakmai vizsgával zárulnak.
Jelentkezni illetve további felvilágosítást az iskolában a tanuló nyilvántartóban lehet kapni.
(tel.: 76-480-744)


Active Citizens for Europe - Lučenec - Losonc (Szlovákia)
2014.05.08

2014. április 22-27.

A program roved leírása:
A megvalósult program teljes mértékben kompatibilis volt a pályázati kiírás általános és specifikus feltételeivel, mivel a kedvezményezett Scholaris Polgári Társulás alapszabálya és valós tevékenysége az EU víziójával és meghatározott irányelveivel azonos tevékenységet fejt ki a meghatározott tevékenységi köre alapján. A tervezett programpontok az adott témaköröket a támogató intézmény metodikai ajánlása alapján dolgozták fel – konferencia, workshop, viták, bemutatók és szakmai előadások keretein belül.
a/ Multikulturális közösség és tolerancia, interkulturális vita és bemutatók az egyes EU-tagországok szakelőadói által
b/ Európai identitás és helyi identitás - workshopok, szakmai viták az adott témákban
c/ Idős generáció – tevékeny generáció: az aktív időskorúak szakmai tevékenysége a programban
d/ A nők, az etnikai csoportok, a nemzeti kisebbségek helyzete a társadalomban – pozitív tapasztalatok és negatív tendenciák a társadalmunkban, megoldások keresése, best participe, azaz, legjobb példák az adott problémakörben
e/ Az EU jövője, a régiók jövője, a polgárok jövője – az európai vízióval azonos jövőkép keresése az egyes helyzetekben. Interaktív szakmai vita a közös jövőnkről az EU-ban
f/ Ünnepi programok, a patnerség deklarálása és megerősítése a hosszútávú együttműködés céljából - a többnapos rendezvény befejezése ünnepi keretek között, a szakmai tevékenységek közös kiértékelése és díjazása. A további közös munka és partneri együttműködés kinyilatkoztatása a szülőföldünk és az EU fejlődése céljából
Az előkészületek és a program összefoglalója 22014. április 22-27. között:
• Küldöttségek fogadása, elszállásolás biztosítása, bemutató programok elkészítése, ünnepi programok
• Konferencia – multikulturális közeg és a tolerancia fontossága, interkulturális vita és bemutatók
• Szakmai szekciók workshopjai, esti csoportos szakmai viták – európai identitás, helyi identitás
• Partnerek börzéje és bemutatkozása
• Szakmai utak a régióban Fiµakovo-Fülek, Lučenec-Losonc, Modrý Kameň-Kékkő
• Losonc önkormányzatával való kapcsolatteremtés
• Szakmai intézmények felkeresése Nógrádban
• Partnerek szakmai tanácskozásai
• A szakmunkák kiértékelése, workshopok, konferencia
• A Citizenship Program bemutatása, partnerek kölcsönös bemutatkozása
• Ünnepi záró program, az együttműködés ünnepi deklarálása

PDF állomány letöltése >>


24H-FOCI
2014.03.21

Az első három csapat!
1. Next (12.D)
2. Jampik (12.E és 11.E)
3. Tanárok
Gratulálunk!


I. "Menekülő ember" - Tűz-harc
2013.12.19

I. "Menekülő ember" osztályok közötti csapat kidobó kupa.
1. 12. D osztály csapata
Képek a galériában. "MENEKÜLŐ EMBER"


Worldskills - Euroskills területi válogató
2013.12.04

2013. december 3-án iskolánkban került megrendezésre a Worldskills és Euroskills területi válogató versenye.
Eredmények:
1. Adamik Mihály 12.2
2. Dóra Péter 12.2
3. Miklós Szabolcs Jenő 11.2
Gratulálunk!


Kiemelkedő eredmények az SZKTV-n !
2013.04.29

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2013-ban hatodik alkalommal rendezte meg a Szakma Kiváló Tanulója Versenyt (SZKTV), valamint az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyt (OSZTV).
Iskolánk képviseletében Festő,díszítő, mázoló és tapétázó szakmában
Almási Attila I. helyezést
ért el. Szakmai felkészítőik:
Kovács József, Kovács László, Borsodi Mihály.
Gratulálunk!


EuroSkills 2012
2012.10.09

A hétvégén a belgiumi Spa-ban tartották a fiatal szakmunkások Európa-bajnokságát (Euroskills 2012). A versenyen iskolánk tavaly végzett kőműves tanulója képviselte hazánkat. A versenyen Nyúl-Tóth Gábor 6. helyezést ért el.
Gratulálunk!


Honvédelmi-Rendészeti Verseny
2012.09.26

Szeptember 28-án Ballószögön került megrendezésre a hagyományos Honvédelmi-Rendészeti Nap vendég- és iskolai csapatok részvételével.
A versenyről szóló beszámolók képek az alábbi linkeken érhetőek el:
- Katonasuli:
http://www.katonasuli.hu/cikk/582/%E2%80%9Ekatonas%E2%80%9D-hetvege-a-katonasuli-kereteben

- baon:cikk baon
http://www.baon.hu/bacs-kiskun/kozelet/jo-kapcsolat-a-repterrel-463610
képek: baon képek
http://www.baon.hu/galerialp/61999


TÁJÉKOZTATÁS
2012.09.26

2012. szeptemberétől a tanulói nyilvántartó (21-es szoba) az alábbi rend szerint kereshető fel:

HÉTFŐ: 7-12
KEDD: 7-12
SZERDA: 12:30-14
CSÜTÖRTÖK: 12:30-14
PÉNTEK: 12:30-13:30

Kérjük vegyék figyelembe a nyitvatartást.


Hunyadivárosi napok 2011
2011.09.27

A Hunyadivárosi napokon mutatták be diákjaink a Dzsungel könyve musicalt nagy sikerrel.
Az iskolák közötti "vitézi próbát" iskolánk rendezte, az itt készült fényképeket a Galériában lehet megnézni.


Duális képzés a KEMU és a Mercedes Benz közreműködésével
2011.09.14

Augusztus utolsó hetében megtörtént az egyeztetés az iskola intézményegységei, valamint a képzőhely között a gyakorlati foglalkozások tartalmi és időbeni kereteit illetően, így szeptember 1-én elsőként elkezdődött Magyarországon az új szakképzési rendszerbe illeszthető duális képzés.

A teljes cikk megtekintése (PDF) >>


Letölthető jelentkezési lapok
2009.02.26

Jelentkezési lap a 11. szakképző évfolyamra jelentkezéshez
(befejezett 10. évfolyamhoz kötött szakmákra)

Jelentkezési lap a 13. szakképző évfolyamra jelentkezéshez
(érettségi vizsgához kötött szakmákra)

Jelentkezési lap a felnőtt középiskolai képzés nappali tagozatára


A kitöltött jelentkezési lapokat kérjük postán, vagy személyesen eljuttatni iskolánkba. Címünk:
6000 Kecskemét Hunyadi tér 2.


További információkat az intézmény tanulónyilvántartó irodájában kaphat személyesen, vagy telefonon a 76 / 480-744-es telefonszámon.


Kapcsolat

an image
Kecskeméti Mûszaki Szakképzõ Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium
Gáspár András Szakközépiskola és Szakiskolája

6000 Kecskemét,
Hunyadi tér 2.

Tel.: (+36) 76 480 744
Fax: (+36) 76 487 928

Email: gaspar@kemu.hu

OM kód: 201177

Mottó

"Őrizd meg, kedves fiam, jó erkölcsödet, óvatos légy barátaid megválasztásában, a rossz társaságot és a henyeséget kerüld. Légy hű munkaadódhoz, az Isten fog segíteni törekvéseidben."
(Gáspár András édesapjának intelmei fiához)